Fritidseiendom

 
 
 
 
 

HYTTETOMTER TIL SALGS


Det er fortsatt hyttetomter igjen i det nye utbygningsprosjektet «LISTØYL VEST»

Derimot er det kun 2 tomter igjen som er byggeklare i 2017:
Tomt 16 og 18 som ligger på vestsiden av Listøylvegen, like forbi transformatorkiosken.

I løpet av sommeren 2017, vil nye 11 flotte frittliggende utsiktstomter opparbeides i terrenget på nedsiden av høyspenningslinjen (som skal rives i 2017) som går vestover fra nevnte trafokiosk.

Interesserte kan kontakte Halvor Vinje for mer info:


post@haukelifjell.com

tlf. 91 51 80 33