Vågslid Grunneigarlag – Anbudsinvitasjon for Løypepreparering neste 3 år